PUBLIKACIJOS RECENZUOTUOSE LEIDINIUOSE

ŠUMINAS, Andrius. Lietuvos nacionalinių muziejų komunikacijos organizavimo ir vykdymo problematika. Informacijos mokslai, 2014. Nr. 69. p. 144-158. ISSN 1392-0561. Atsisiųsti

GUDINAVIČIUS, Arūnas; ŠUMINAS, Andrius. User Experience Evaluation Aspects of Lithuanian National Museums Websites. Social technologies'14: conference proceedings. Mykolas Romeris University, p. 1-18. ISBN 978-9955-19-689-1 (online).

VAN MENSCH, Peter; ŠUMINAS, Andrius; GUDINAVIČIUS, Arūnas. User Perceptions of Museum Websites. Museologica Brunensia. Masaryk University, Mendel Museum, 2015 Spring. ISSN 1805-4722.

ŠUMINAS, Andrius; GUDINAVIČIUS, Arūnas. Evaluation of the Websites Usability Using Eye Tracking. Recenzuojamas mokslinių straipsnių rinkinys, serija Acta Universitatis Wratislaviensis, Wroclaw University Press, 2015 metai.

PRANEŠIMAI MOKSLINĖSE KONFERENCIJOSE

GUDINAVIČIUS, Arūnas; ŠUMINAS, Andrius. Mykolo Romerio universitetas, Vilnius, 2014 m. spalio 23-24 d. Tarptautinė konferencija „Social Technologies ‘14 (SOCTECH)“. Pranešimas „User Experience Evaluation Aspects of Lithuanian National Museums Websites“.

ŠUMINAS, Andrius. Mykolo Romerio universitetas, 2014 m. spalio 23 d. Tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos (SOCIN-2014)“. Pranešimas „Kultūros įstaigų komunikacijos organizavimo ir vykdymo problematika: Lietuvos nacionalinių muziejų atvejis“.

ŠUMINAS, Andrius. LDM Vytauto Kasiulio dailės muziejus, 2014 m. lapkričio 19 d. Konferencija „Kultūros paveldo skaitmeninio turinio panaudojimo galimybės plėtojant Lietuvoje turizmą ir didinant muziejų lankytojų skaičių“. Pranešimas „Lietuvos nacionalinių muziejų patrauklumo didinimo ir virtualių prieigų optimizavimo tyrimas“.

ŠUMINAS, Andrius; GUDINAVIČIUS, Arūnas. Vroclavo universitetas, 2014 m. gruodžio 4 d. Tarptautinė mokslinė konferencija „Methods and tools in the research of digital writing and its readers/users“. Pranešimas „Evaluating the Usability of Lithuanian National Museums Websites Using Eye-Tracking“.


Elektroninis projekto tyrimų duomenų rinkinys  –  atsisiųsti