Vykdytojai

Prof. dr. Pieter van Mensch Prof. dr. Pieter van Mensch 

Viena ryškiausių šiandieninių muzeologijos mokslo figūrų, ypač daug dėmesio skiriančių naujo, socialiai orientuoto (angl. participatory) požiūrio į muziejų veiklą plėtojimui. Mokslininkas turi 30 metų patirtį muzeologijos tyrimų lauke ir parengė daugiau nei 250 mokslinių publikacijų, kurios aprėpia ne tik tradicinės, bet ir naujosios muzeologijos koncepcijas bei muziejų raidos tendencijas. Profesorius 1993 m. apgynė socialinių ir humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Towards a Methodology of Museology“, nuo 1982 buvo Reinwardto akademijos teorinės muzeologijos ir muziejų etikos docentu. 2006 m. prof. dr. Pieter van Mensch tapo pirmuoju kultūros paveldo profesoriumi Amsterdamo menų mokykloje ir užimdamas šias pareigas buvo atsakingas už akademijos mokslinių tyrimų programą. Kaip aktyvus Tarptautinio švietimo ir kultūrinės veiklos komiteto (CECA) narys 1989–1993 buvo paskirtas Tarptautinio muzeologijos komiteto (ICOFOM) prezidentu. Profesorius yra dėstęs muzeologijos paskaitas Brazilijoje, Čekijoje, Latvijoje, Slovėnijoje, yra parašęs įvairių mokslinių straipsnių ir mokymosi priemonių muzeologijos tema. Šiuo metu mokslininkas dirba Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros vedėju, dėsto kursą „Muzeologijos teorija“.


Dr. Andrius Šuminas Dr. Andrius Šuminas

VU KF MTL vedėjas, komunikacijos specialistas, 2011 m. apgynęs humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Interaktyvios rinkiminės komunikacijos siekinių raiška: 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų atvejis“. Mokslo interesai: interaktyvi tinklaveika,  verslo komunikacija socialinėse medijose,  žiniasklaidos transformacija, politinė komunikacija, rinkiminių kampanijų komunikacija. Vykdo mokslinius ir taikomuosius tyrimus naujųjų medijų ir interaktyvios tinklaveikos srityse. VU Leidybos ir Žurnalistikos studijų programų studentams  skaito kursus apie naujųjų medijų praktinio taikymo galimybes. Nuolatos dalyvauja ir skaito pranešimus mokslinėse konferencijose, aktyviai reiškiasi viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose. Stažavosi įvairius naujųjų medijų teorinius ir praktinius tyrimus vykdančiuose užsienio universitetuose ir verslo organizacijose.


Dr. Arūnas Gudinavičius Dr. Arūnas Gudinavičius

VU KF KDI lektorius, MTL mokslo darbuotojas. 2012 m. VU apsigynęs daktaro disertaciją „Skaitmeninės knygos kokybė vartotojo požiūriu“. 2014 metais buvo Kultūros tarybos finansuoto projekto „Lietuvos skaitmeninės leidybos situacijos tyrimas“ vadovas. Vienas iš nedaugelio Lietuvos mokslininkų tiriančių skaitmeninę leidybą, skaitmenines knygas ir skaitmeninį skaitymą, tomis temomis rašantis mokslines publikacijas, skaitantis pranešimus konferencijose, dalyvaujantis mokslinėse stažuotėse įvairiose užsienio mokslinėse institucijose bei centruose. Jau septynis metus skaito paskaitas apie skaitmeninę leidybą VU Leidybos studijų programos studentams. Dvylika metų dirbęs versle, skaitmeninės leidybos srityje.


Justinas Červokas Justinas Červokas

VU KF MTL laborantas. Nuo 2014 m. specializuojasi darbe su akių sekimo įranga.